Zastavia alebo posilnia mladí ľudia radikalizáciu Slovenska?

15. marca 2016 (utorok) o 16.00 hod., Auditorium maximum, 2. poschodie historickej budovy UK, Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava


Univerzita Komenského v Bratislave a Študentská rada vysokých škôl Vás v utorok 15. marca 2016 v čase od 16.00 do 18.00 hod. pozývajú na diskusiu s názvom Zastavia alebo posilnia mladí ľudia radikalizáciu Slovenska?

Diskusia sa uskutoční v Auditoriu maximum na 2. poschodí historickej budovy UK na Šafárikovom námestí číslo 6. Na diskusii sa zúčastní aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

 

Účasť v diskusii potvrdili:


doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. - docentka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, výskumníčka Inštitútu pre verejné otázky
prof. PhDr. Darina Malová, CSc. - profesorka na Katedre politológie Filozofickej fakulty UK
MUDr. Péter Hunčík - psychiater, etnopsychlóg, publicista


Udalosť na Facebooku: https://www.facebook.com/events/452245104979883/