ZASADNUTIE AS UK

13. február 2019 (streda) o 14.00 hod., Auditorium maximum Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK, 2. poschodie), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Dňa 13. februára 2019 (streda) o 14.00 hod. sa v Auditoriu maximum PraF UK bude konať 21riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského

 

Viac informácií