"Za hranou zákona vo verejnom obstarávaní"

13. decembra 2018 (štvrtok), 8.00 hod., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK, 1. poschodie, Aula UK), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Dňa 13. decembra 2018 (štvrtok) sa o 8.00 hod. na PraF UK uskutoční konferencia "Za hranou zákona vo verejnom obstarávaní".

Súčasťou konferencie budú tieto témy: 

  • Trestnoprávne otázky vo verejnom obstarávaní
  • Hospodárnosť vo verejnom obstarávaní
  • Posudzovanie majetkovo a personálne prepojených osôb vo verejnom obstarávaní a kartely vo verejnom obstarávaní

Podujatie organizuje PraF UK a Úrad pre verejné obstarávanie.

Program