XXV. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

24. - 26. máj 2018 (štvrtok - sobota), 9.00 hod., Hotel Victoria, V. Žingora 9820, Martin


V dňoch 24. - 26. mája 2018 (štvrtok - sobota) sa bude v hoteli Victoria v Martine konať XXV. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze.

Konferencia je akreditovanou aktivitou certifikačného študijného programu JLF UK v Martine pre kategóriu lekár "Komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy". Odborný program bol koncipovaný s dôrazom na najnovšie poznatky o hemostáze a trombóze v širších súvislostiach a v medzinárodnom kontexte.  

Podujatie svojou účasťou podporia viaceré celosvetovo významné osobnosti v odbore hematológia: prof. Emmanuel Favaloro (Austrália), prof. Guillermo Ruiz-Arguelles (Mexiko), prof. Paul Giangrande (Veľká Británia), Dr. Ľubica Rauová (USA), prof. Rosanna Asselta (Taliansko), Dr. Alessandro Casini (Švajčiarsko). 

Prezidentmi konferencie sú prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.,prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Viac sa dozviete tu