XXIII. Fakultná vedecká konferencia JLF UK v Martine

15. februára 2019 (piatok), 8.30 hod., Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine (JLF UK), Zasadacia miestnosť VR JLF UK (budova Dekanátu, 1.p.), Malá Hora 4A, Martin


Dňa 15. februára 2019 sa o 8.30 hod. uskutoční na JLF UK XXIII. Fakultná vedecká konferencia JLF UK v Martine.

Súčasťou programu budú Záverečné oponentúry správ zodpovedných riešiteľov Grantov Univerzity Komenského za rok 2018.

Program