XV. ANGIOLOGICKÝ DEŇ LF UK

16. máj 2018 (streda), 10.00 hod., Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Malá poslucháreň NTÚ LF UK), Sasinkova 4, Bratislava


Dňa 16. mája 2018 (streda) o 10.00 hod. organizujú Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenská angiologická spoločnosť SLS XV. Analogický deň Lekárskej fakulty UK

Hlavné témy podujatia: 

  • Kardiálne a vaskulárne riziko u pacientov s chorobami ciev
  • Pohyb a choroby ciev

Podujatie sa uskutoční pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., a dekana Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc.

Program