XLIV. Lekárske dni SFS

21. - 23. jún 2018 (štvrtok - sobota), 12.00 hod., Hotel Residence, Donovaly


V dňoch 21. - 23. júna 2018 (štvrtok - sobota) od 12.00 hod. sa v Hoteli Residence na Donovaloch budú konať XLIV. Lekárske dni Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

Témami podujatia budú: 

  • Možnosti ovplyvnenia porúch endokrinného systému liekmi
  • Legislatívne zmeny v lekárenstve
  • Lekárenská prax študentov FaF UK
  • Ďalšie vzdelávanie farmaceutov

Podujatie sa koná pod záštitou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti o.z., Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej lekárnickej komory a Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V prípade záujmu o aktívnu účasť (prednáška, poster) pošlite vyplnenú prihlášku do 30. apríla 2018.

Program a prihláška