XII. MARTINSKÉ NEONATOLOGICKÉ DNI

22. - 23. máj 2018 (utorok - streda), 8.30 hod., Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine (Aula Magna JLF UK), Malá hora 4/A, Martin


V dňoch 22. - 23. mája 2018 (utorok - streda) od 8.30 hod. sa budú konať na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine XII. Martinské neonatologické dni - Neonatológia pre prax.

Odborným grantom podujatia je prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., z Neonatologickej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin.

Program