XI. Martinské dni verejného zdravotníctva

12. - 13. marca 2019 (utorok - streda), Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine (JLF UK), Edukačné centrum JLF UK, Malá Hora 4, Martin


V dňoch 12. - 13. marca 2019 sa na JLF UK v Martine uskutoční konferencia s medzinárodnou účasťou XI. Martinské dni verejného zdravotníctva

Tématické okruhy: 

  • Workshop o HPV infekciách
  • Workshop o meningokokových inváznych infekciách
  • Prevencia a kontrola infekčných chorôb
  • Preventívne pracovné lekárstvo
  • Pracovné zdravotné služby
  • Environmentálne zdravie
  • Prevencia a kontrola chronických chorôb a ich rizikových faktorov
  • Výživa a zdravie
  • Varia

Registrácia pre aktívnu účasť (názov príspevku s abstraktom) je do 3. februára 2019.

Viac informácií TU