Workshop Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie v SR

16. novembra 2017 (štvrtok) o 11.00 hod., Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Aula Magna, Malá Hora 4, Martin


Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vás srdečne pozývajú na workshop Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie - budúcnosť biomedicínskeho výskumu a vývoja v SR, ktorý sa uskutoční 16. novembra o 11.00 hod. v Aula Magna v Martine.

Program workshopu.

***

Podujatie sa koná pod záštitou ministra zdravotníctva SR JUDr. Ing. Tomáša Druckera, dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Jána Danka, CSc., a riaditeľa Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline doc. Ing. Branislava Hadzimu, PhD.