Workshop Office 365

23. novembra 2017 (štvrtok) o 15.30 hod., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, pavilón B1 - miestnosť CPS+, Ilkovičova 6, Bratislava


Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty UK (KDPVPP PriF UK) v spolupráci so spoločnosťou Microsoft vás srdečne pozýva na workshop s názvom "Office 365 pre využitie vo vzdelávaní, výskume a skvalitnení práce učiteľa na VŠ", ktorý sa bude konať vo štvrtok 23. novembra 2017 o 15.30 hod. v pavilóne B1 - miestnosť CPS+ na PriF UK.

Prezentujúcimi budú Zuzana Molčanová, manažérka akademických programov spoločnosti Microsoft, a Beáta Brestenská z KDPVPP PriF UK.


Kontakt:

Beáta Brestenská a Zuzana Molčanová

doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc.
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK
brestenskafns.uniba.sk


Viac informácií o workshope

Tešíme sa na vašu účasť.