Workshop na tému Margaret Atwood: 80 rokov činorodého života

20. novembra 2019 (streda), o 16.00 hod., Filozofická fakulta, Gondova 2, Bratislava


Oddelenie kanadských štúdií pri Rektoráte UK organizuje 20. novembra 2019 workshop na tému Margaret Atwood: 80 Years of Active Life (80 rokov činorodého života).

Seminár Margaret Atwoodová: 80 rokov činorodého života je venovaný okrúhlemu životnému jubileu významnej kanadskej spisovateľky ktorá sa venovala poézii, románom a zbierkam poviedok, detskej literatúre a iným žánrom. V priebehu
svojho činorodého života sa venovala témam ochrany životného prostredia aj ľudskoprávnym otázkam, získala množstvo ocenení, z ktorých najvýznamnejšia je Bookerova cena.

Seminár sa sústreďuje na literárne kvality tvorby Margaret Atwoodovej, najmä na črty poetiky jej románov a problému recepcie autorkinho diela na Slovensku. Podujatie spojilo štyroch popredných výskumníkov z rôznych univerzít Slovenska venujúcich sa kanadskej literatúre.

Podujatie je určené najmä študentom anglistiky a amerikanistiky, ktorí sa zaujímajú o kanadskú literatúru a kultúru a učiteľom týchto odborov: anglickej, americkej a kanadskej literatúry, ale takisto všetkým redaktorom, prekladateľom a ľuďom, ktorí sa zaujímajú o aktuálnu situáciu v anglosaskom literárnom kontexte.