Výzva Stojíme o Ústavný súd

Deväťdesiatštyri právnikov a právničiek adresovalo dňa 28. marca 2019 výzvu poslankyniam a poslancom NR SR k aktuálnej a veľmi dôležitej téme výberu ústavných sudcov. Výzvu podporil aj rektor UK Marek Števček, bývalí sudcovia Ústavného súdu SR, verejná ochrankyňa práv, bývalí a súčasní sudcovia Najvyššieho súdu SR, sudcovia ďalších všeobecných súdov, dekani právnických fakúlt, vysokoškolskí učitelia a iní právnici a právničky. Uvádzame celý text výzvy.


Ústavný súd patrí občanom, nie politikom. Patrí všetkým, nie mocným. Má nezastupiteľnú úlohu v tom, aby hodnoty našej ústavy, ako sloboda, rovnosť a dôstojnosť, neplatili iba na papieri. Aby sme mali skutočný priestor pre naše životy a nemuseli sa báť, že to, čo budujeme, naša rodina, naša práca či náš majetok, môžu byť bezdôvodne preč, lebo niekto silnejší tak rozhodol.

Poslancov volíme preto, aby zodpovedne chránili a vykonávali ústavné hodnoty. Majú tak robiť transparentne, pretože nás nenahrádzajú, ale zastupujú. Zodpovednosti výberu ústavných sudcov preto svedčí skôr verejná voľba, ktorá je tiež demokratická a ústavná. Rovnako je dôležité, aby zvolení ústavní sudcovia mali širokú a nadstranícku podporu.

Dnes sme svedkami paralyzovania ústavného súdu tým, že nemá dostatok sudcov. Ústavný súd sa však dá paralyzovať aj tým, že má sudcov, ktorí neveria v ústavu a hodnoty, na ktorých stojí. Preto je veľmi kľúčové, aby boli zvolení kandidáti a kandidátky, ktorí našej ústave rozumejú a sú nositeľmi jej hodnôt vo svojom verejnom a súkromnom živote. Inak ako spoločnosť neuveríme ústavnému súdu. A keď spoločnosť neverí inštitúciám, špeciálne súdnym, vraciame sa do stavu, kedy začínajú vládnuť (mocnejší) ľudia, nie dohodnuté pravidlá. V takej krajine sa ale nedá normálne žiť.

Hlásime sa k tomu, že stojíme o ústavný súd, ktorý je skutočným ochrancom ústavnosti.

Vyzývame preto poslancov a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, aby si splnili svoju povinnosť a voľbou kandidátov na sudcov a sudkyne ústavného súdu ukázali, že sú tu rovnako pre nás, nie sami pre seba.

Podporovatelia a podporovateľky v abecednom poradí:

1. Ján Auxt, bývalý sudca Ústavného súdu SR

2. Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s Via Iuris

3. Juraj Babjak, bývalý sudca Ústavného súdu SR

4. Kamil Baraník, Právnická fakulta Univerzity Komenského a Univerzity Mateja Bela

5. Milena Barinková, vysokoškolská učiteľka

6. Igor Belko, sudca Najvyššieho súdu SR

7. Silvia Belovičová, advokátka, Squire Patton Boggs

8. Lucia Berdisová, vedecká pracovníčka, vysokoškolská učiteľka

9. Elena Berthotyová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR, členka Súdnej rady SR

10. Marta Breichová Lapčáková, vysokoškolská učiteľka

11. Eduard Burda, dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

12. Jana Cisárová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR

13. Peter Čuroš, vysokoškolský učiteľ

14. Janka Debrecéniová, právnička, Občan, demokracia a zodpovednosť

15. Marcel Dolobáč, vysokoškolský učiteľ

16. Marek Domin, vysokoškolský učiteľ

17. Šimon Drugda, postgraduálny výskumník

18. Stanislav Ďurica, advokát, Squire Patton Boggs

19. Zuzana Ďurišová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR

20. Dominik Fabian, doktorand Právnickej fakulty TU

21. Tomáš Gábriš, vysokoškolský učiteľ

22. Milan Galanda, advokát

23. Miroslav Gavalec, sudca Najvyššieho súdu SR

24. Katarína Gešková, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

25. Jana Hatalová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR

26. Tibor Hlinka, doktorand Právnickej fakulty UK

27. Ivan Humeník, advokát, h&h PARTNERS, riaditeľ Komory pre medicínske právo - MEDIUS

28. Jaroslav Ivor, Právnická fakulta UMB Banská Bystrica, vysokoškolský učiteľ

29. Róbert Jáger, vysokoškolský učiteľ

30. Vieroslav Júda, vysokoškolský učiteľ

31. Monika Jurčová, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

32. Matej Kačaljak, vysokoškolský učiteľ

33. Marek Káčer, vysokoškolský učiteľ

34. Tomáš Kamenec, advokát, Paul Q law firm

35. Viliam Karas, advokát, MAPLE & FISH, vysokoškolský učiteľ

36. Maroš Katkovčin, postgraduálny vedecký pracovník

37. Katarína Kirstová, docentka na Katedre občianskeho práva UPJŠ v Košiciach

38. Veronika Kleňová, vysokoškolský učiteľ, Trnavská univerzita v Trnave

39. Juraj Kliment, sudca Najvyššieho súdu SR

40. Ján Klučka, bývalý sudca Súdneho dvora EÚ, bývalý sudca Ústavného súdu SR

41. Peter Kováč, právnik   

42. Peter Krajčovič, bývalý sudca Najvyššieho súdu SR

43. Daniel Krošlák, vysokoškolský učiteľ

44. Peter Kubina, advokát, partner, Dentons

45. Katarína Kuklová, doktorandka PF TU

46. Vlasta Kunová, vysokoškolská učiteľka

47. Miriam Laclavíková, vysokoškolská učiteľka

48. Dagmar Lantajová, vysokoškolská učiteľka, Právnická fakulta TU v Trnave

49. Andrej Leontiev, advokát, Taylor Wessing

50. Michal Lipták, právnik a filozof

51. Ján Luby, bývalý sudca Ústavného súdu SR

52. Kubo Mačák, vysokoškolský učiteľ

53. Tomáš Majerčák, odborný asistent na katedre Ústavného práva a správneho práva, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

54. Andrej Majerník, advokát, Majerník & Miháliková  

55. Ján Mazúr, vysokoškolský učiteľ

56. Lajos Mészáros, bývalý sudca Ústavného súdu SR

57. Tomáš Mészáros,Univerzita Komenského v Bratislave, vysokoškolský učiteľ

58. Lucia Mokrá, vysokoškolská učiteľka

59. Andrea Moravčíková, sudkyňa Najvyššieho súdu SR

60. Jakub Neumann, doktorand PF TU

61. Marianna Novotná, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

62. Andrea Olšovská, dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

63. Ladislav Orosz, bývalý sudca Ústavného súdu SR

64. Oľga Ovečková, vedecká pracovníčka

65. Michal Pališin, advokát

66. Peter Paluda, sudca Najvyššieho súdu SR

67. Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv

68. Lucia Plaváková, advokátka

69. Branislav Plško, súdny exekútor, viceprezident Slovenskej komory exekútorov

70. Marián Porvažník, právnik, Iniciatíva za lepšiu advokáciu

71. Peter Potasch, dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy; vysokoškolský učiteľ 

72. Roman Prekop, advokát, Barger Prekop

73. Pavel Rohárik, predseda Okresného súdu Banská Bystrica, bývalý prezident Združenia sudcov Slovenska

74. Ivan Rumana, predseda senátu, Najvyšší súd SR

75. František Sedlačko, advokát

76. Romana Smyčková, vysokoškolský učiteľ

77. Eva Szabová, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

78. Radoslav Šály, advokát

79. Juraj Šeliga, právnik, iniciatíva Za slušné Slovensko

80. Zuzana Šimeková, advokátka, partnerka Dentons

81. Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave, vysokoškolský učiteľ

82. Zuzana Števulová, právnička, riaditeľka Ligy za ľudské práva

83. Daniel Šváby, sudca Súdneho dvora Európskej únie, bývalý sudca Ústavného súdu SR

84. Adriana Švecová, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

85. Jozef Tekeli, Právnická fakulta UPJŠ Košice

86. Rudolf Tkáčik, bývalý sudca Ústavného súdu SR

87. Marta Tóthová, vysokoškolská učiteľka

88. Branislav Vančo, právnik, odborník na právny manažment

89. Peter Varga, vysokoškolský učiteľ

90. Zuzana Vikarská, odborná asistentka na Právnickej fakulte MU v Brne

91. Jozef Vozár, riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, člen Súdnej rady SR

92. Peter Vršanský, vysokoškolský učiteľ

93. Peter Wilfling, právnik, Via Iuris

94. Pavol Žilinčík, člen Súdnej rady SR