Výzva: návrh kandidátov do akreditačnej agentúry

Študentská rada vysokých škôl vyzýva akademickú obec na podávanie kandidátok na posty členov Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.


Študentská rada vysokých škôl vyzýva akademickú obec na podávanie kandidátok na posty členov Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Návrh na kandidáta môže podať člen akademickej obce niektorej vysokej školy a návrh sa podáva elektronicky, na e-mail srvs@srvs.sk do 18. 1. 2019.

Výzva