Vyšlo júnové číslo časopisu Naša univerzita

Nové vedecké objavy našich vedcov, fotopripomienka Storočnice v botanickej záhrade pre zamestnancov univerzity, odporúčania pred letom a s ním spojenými dovolenkami, zaujímavé rozhovory s našimi odborníkmi a vzácnymi hosťami, ktorí k nám v ostatnom období zavítali, či správy o nedávnych aktivitách pracovísk UK – to všetko prináša najnovšie júnové číslo Našej univerzity.


27. 06. 2019 08.00 hod.
Od: Naša univerzita

Mimozemšťania na Slovensku? Čo o nás Facebook vie? Ako sa meria úspech? Prečo môžu byť lieky aj škodlivé? Čo majú spoločné simulanti, simulácie a medicína? Aj nad takýmito otázkami sa zamýšľali stovky stredoškolákov, ktorí si počas dvoch májových dopoludní prišli na UK otestovať život vysokoškoláka. Aké prednášky si pre nich pripravili odborníci z desiatich fakúlt, čo z nich študentov najviac zaujalo či ktoré študijné programy sú medzi budúcimi maturantmi momentálne v kurze, to sa dočítate na str. 6 – 7.

Vedci sa musia viac venovať témam, ktoré v spoločnosti reálne rezonujú. Myslí si to Vladimír Šucha, generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej komisie, ktorý sa s Ladislavom Mikom, vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, koncom mája na Prírodovedeckej fakulte UK zamýšľali nad tým, aká bude veda a Európa v 21. storočí. Rozhovory s obomi „ťažkými“ váhami medzi euroúradníkmi a zároveň stále aktívnymi vedcami nájdete na str. 8 – 9.

Počuli ste už o reintegratívnej terapii? Vychádza z premisy, že príťažlivosť k rovnakému pohlaviu zapríčinila trauma v detstve, a keď sa s ňou pracuje, orientácia sa môže zmeniť. Do Bratislavy o nej v rámci Hanusových dní prišiel rozprávať americký manželský a rodinný poradca Timothy Long, jej veľký popularizátor. Práve preto sa k jeho bratislavskému semináru kriticky vyjadrili vedúci pracovníci psychologických pracovísk UK. Prečo považujú reintegratívnu terapiu za vedecky a eticky spornú, priblíži Hana Smitková z Filozofickej fakulty UK na str. 10 – 11.

Chystáte sa na dovolenku s deťmi? Na čo sa treba pripraviť a čomu nechať voľný priebeh? Ako zvládnuť leto s adolescentmi? Nechajte si poradiť od školskej psychologičky Gabriely Herényiovej. Viac na str. 16 – 17.

Bolo by iluzórne myslieť si, že by sa Európa dokázala brániť sama, hovorí predsedníčka Parlamentného zhromaždenia NATO Madeleine Moon, ktorá pri príležitosti 15. výročia vstupu SR do NATO a 70. výročia vzniku Organizácie Severoatlantickej zmluvy zavítala na našu univerzitu. Rozhovor s ňou nájdete na str. 18 – 19.

Čo je pre začínajúcich učiteľov na práci v školstve najviac stresujúce? Je práca učiteľa v súčasnosti náročnejšia, než bola kedysi? Ako sa dá vyhnúť vyhoreniu v tejto profesii? Na čo treba klásť pri vzdelávaní budúcich učiteľov dôraz? Aj na to sme sa opýtali Lenky Sokolovej z Pedagogickej fakulty UK, ktorá má vzhľadom na svoju dlhoročnú prax učiteľky na základnej škole i gymnáziu v tomto smere bohaté skúsenosti. Nalistujte si str. 26 – 27.

Je oblasť vzťahov s verejnosťou (angl. public relations) len otravný módny výstrelok komerčného sveta alebo nevyhnutnosť? Je to niečo, čo má zmysel len v súkromnom sektore, alebo majú aktivity PR význam aj pre univerzitu? Ako vôbec komunikovať s mladými ľuďmi, študentmi, zamestnancami, absolventmi, širokou verejnosťou? Aj o tom, prečo je pre univerzity dôležité vstupovať do verejného života, nám povedali viac Jan Císař a Jiří Uhlíř z firmy Strateggo – špecialisti na odkrývanie príležitostí tam, kde ich ostatní nevidia. A majú aj niekoľko odporúčaní pre Našu univerzitu, ktorú od nového akademického roka čakajú veľké zmeny! Viac na str. 30 – 32.

Príjemné letné čítanie a prázdniny plné zaslúženého oddychu vám želá redakcia časopisu Naša univerzita.

Naša univerzita – jún 2019 (pdf súbor)