Vyšlo aprílové číslo časopisu Naša univerzita

Deň Zeme, ktorý si každoročne ľudia na celom svete pripomínajú 22. apríla, je výbornou príležitosťou na akcentovanie nevyhnutnej potreby chrániť životné prostredie a viac si všímať život okolo seba, a to vo všetkých jeho formách. Preto sme túto tému hojne reflektovali aj v najnovšom čísle nášho časopisu. Tradične nechýbajú ani aktuálne informácie o najdôležitejších udalostiach uplynulých týždňov na Univerzite Komenského, rozhovory či fundované komentáre našich odborníkov k celospoločenským témam.


25. 04. 2018 16.08 hod.
Od: Naša univerzita

Univerzita Komenského sa v tohtoročnom rebríčku Round University Ranking, kde je opäť jediným reprezentantom zo Slovenska, dostala medzi najlepších 400 univerzít sveta. Koľké miesto sa jej podarilo obsadiť a ako si polepšila v porovnaní s minuloročnými hodnoteniami, sa dočítate na str. 3.

Vedeli ste, že hmyz tvorí až dve tretiny všetkých živočíchov žijúcich na našej planéte? O jeho nezastupiteľnej úlohe v ekosystéme a alarmujúcej rýchlosti, akou vymiera v posledných desaťročiach, sme sa porozprávali s entomológom prof. Petrom Fedorom z Prírodovedeckej fakulty UK. Rozhovor s ním nájdete na str. 10 – 11.

O obnoviteľných zdrojoch energie, ktorých výhodou nie je len ich relatívna nevyčerpateľnosť, ale aj minimálny dopad na životné prostredie, nám povedala viac doc. Marcela Morvová z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Viac na str. 12 – 13.

Priemerný Slovák za rok vyprodukuje až 330 kg komunálneho odpadu. Väčšina ho skončí na skládkach, recyklujeme len zanedbateľných 8 % odpadu. Čím to je? Neuvedomelosťou, našou „ekonenastavenosťou“ alebo nedostatočnou legislatívou? Aj na to sme sa opýtali úspešných absolventov Prírodovedeckej fakulty UK – environmentalistov Ronalda Blaha, šéfa a konateľa spoločnosti ASEKOL SK, zaoberajúcej sa nakladaním s elektroodpadom, a Ivany Maleš, spoluzakladateľky Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, ktorá už niekoľko rokov vyznáva tzv. zero waste životný štýl. Nalistujte si str. 14 – 15.

Druhý apríl, deň narodenia Hansa Christiana Andersena, sa od roku 1967 slávi ako Medzinárodný deň detskej knihy. Pri tejto príležitosti nám prof. Ondrej Sliacky z Pedagogickej fakulty UK v skratke priblížil nielen to, ako sa prostredníctvom výnimočných autorov formovala slovenská detská literatúra v ostatných etapách našich dejín a aké (nie vždy potešiteľné) trendy v nej možno pozorovať dnes, ale i to, prečo má táto – dospelými často prehliadaná – literatúra obrovský význam. Viac na str. 24.

Krátko pred udalosťami, ktoré rozpútalo tragické zistenie z 26. februára 2018, Slovensko intenzívne žilo témou tzv. Istanbulského dohovoru. Hoci sa diskutujúci zhodli v otázke nevyhnutnej potreby chrániť ženy pred akýmkoľvek násilím a zabezpečiť ich rovnoprávnosť s mužmi, pre mnohých ostáva kameňom úrazu predovšetkým rodová terminológia, s ktorou dohovor operuje. V snahe priniesť do problematiky trochu svetla sme v tejto veci oslovili doc. Zuzanu Kiczkovú a doc. Marianu Szapuovú z Centra rodových štúdií Filozofickej fakulty UK. Komentár k právnej stránke veci poskytol doc. Tomáš Ľalík z Právnickej fakulty UK. Nalistujte si str. 28 – 29.

Popri úspešnom štúdiu predškolskej a elementárnej pedagogiky stíha aj prácu lektorky v bratislavskom centre Play Wisely® pomenovanom podľa programu, ktorý vznikol na základe výskumu pre NASA Johnson Space Center v USA. V čom spočíva výnimočnosť konceptu múdreho hrania, ako zvláda zladiť prácu so štúdiom a ako vyzerajú jej najbližšie plány, nám Kristína Škvarková, študentka Pedagogickej fakulty UK, prezradila v rozhovore na str. 30 – 31.

Príjemné čítanie vám želá redakcia časopisu Naša univerzita.

Naša univerzita – apríl 2018 (pdf súbor)