Výročný príhovor predsedu Učenej spoločnosti Slovenska

Dávame do pozornosti výročný príhovor predsedu Učenej spoločnosti Slovenska prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc., prorektora UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium.


príhovor