Vyhlásenie UK k situácii v tureckej akademickej obci

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a vedenie Akademického senátu UK so znepokojením sleduje aktuálne udalosti, kde po minulotýždňovom zmarenom pokuse o prevrat v Turecku podľa dostupných informácií Turecká vysokoškolská rada (YÖK) zakázala až do odvolania akademickým pracovníkom cestovať do zahraničia a prikázala návrat tým, ktorí v zahraničí pôsobia.


Medializované informácie hovoria o čistkách, ktoré postihli desiatky tisíc zamestnancov štátnych inštitúcií. Z práce bolo prepustených viac ako 15 000 zamestnancov ministerstva školstva, viac ako 1500 dekanov štátnych aj súkromných univerzít bolo prinútených k rezignácii, boli odobraté licencie tisíckam učiteľov pôsobiacich v súkromných inštitúciách a došlo aj k odobratiu licencií viacerým súkromným školám.

S tureckým akademickým prostredím nás spája množstvo bilaterálnych partnerstiev a spoluprác s tureckými univerzitami. Prepojenie v oblasti vzdelanosti a kultúrnosti nás však posúva až do 9. storočia a príchodu byzantských učencov Cyrila a Metoda práve z Konštantínopola – dnešného Istanbulu - majúcich rozhodujúci význam pre rozvoj vzdelanosti na našom území.

V zmysle odkazu neodňateľného a neodmysliteľného hodnotového rámca akademických slobôd, slobodného vzdelávania a výskumu sme plne solidárni s našimi kolegami z tureckých univerzít v situácii ohrozujúcej ich akademické práva a slobody aj autonómiu vysokého školstva. Hlásime sa k stanovisku Asociácie európskych univerzít (EUA), ako aj k vyhláseniu Českej konferencie rektorov a vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby spoločne s nami podporili slobodu a demokraciu v Turecku.

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., predseda Akademického senátu UK