VII. jarná konferencia klinickej farmácie

25. máj 2018 (piatok), 9.00 hod., Univerzita J. Selyeho (Konferenčné centrum), Hradná 2, Komárno


Dňa 25. mája 2018 (piatok) o 9.00 hod. sa Univerzite J. Selyeho v Komárne uskutoční VII. jarná konferencia klinickej farmácie na tému Riešenie farmakoterapeutických problémov liekov ovplyvňujúcich krvné zrážanie.

Môžete sa tešiť na workshopy, edukačné a interaktívne prednášky.

Konferenciu organizujú: Sekcia klinickej farmácie, Slovenská farmaceutická spoločnosť, o. z., Slovenská lekárska spoločnosť, Nemocnica Komárno, s. r. o., AGEL SK, a. s., Katedra farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK, Slovenská lekárnická komora, Slovenská zdravotnícka univerzita, Ústav farmácie a Slovenská lekárska komora.

Prihláška