Vianočný pozdrav rektora UK

Vianoce 2017 prichádzajú...


Pozdrav k najkrajším sviatkom roka vám posiela aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Video (YouTube UK)