Vernisáž projektu RUDOLF SIKORA: Väzenie pre Maleviča

28. septembra 2017 (štvrtok) o 17.00 hod., vestibul historickej budovy Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, prízemie


Univerzita Komenského v Bratislave a Nadácia Ars Nova pozývajú na vernisáž projektu

RUDOLF SIKORA: Väzenie pre Maleviča

vo štvrtok 28. septembra 2017 o 17.00 hod. vo vestibule historickej budovy Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6).

 

Toto unikátne dielo si môžete pozrieť v pracovných dňoch vo vestibule historickej budovy UK. Bližšie informácie sme priniesli v júnovom čísle časopisu Naša univerzita (str. 27).