Vedenie UK rozhodlo o výmene akademického informačného systému UK

V pondelok 28. októbra 2019 Vedenie UK rozhodlo o vyhlásení verejného obstarávania na nový akademický informačný systém Študent 3.


Univerzita Komenského v Bratislave od roku 2009 používa akademický informačný systém AIS2, ktorý je vyvíjaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dňa 28. októbra Vedenie UK rozhodlo o vyhlásení verejného obstarávania na nový akademický informačný systém Študent 3. Hlavnými cieľmi projektu Študent 3 sú zlepšenie elektronizácie komunikácie so študentmi aj uchádzačmi, elektronizácia interného systému vyhodnocovania kvality, zlepšenie používateľského zážitku pri procesoch a celkové zjednodušenie elektronických procesov podporujúcich štúdium.

„Funkčný, flexibilný a tiež používateľsky priateľský akademický informačný systém je v súčasnej dobe nevyhnutnou súčasťou modernej univerzity. Zamestnancom, študentom, ako aj uchádzačom o štúdium musíme poskytnúť kvalitný nástroj na administratívnu podporu činnosti, komunikáciu s univerzitou a prácu s informáciami,“ hovorí rektor UK Marek Števček.