Vedecký park UK medzi nomináciami na Stavbu roka 2015

Medzi 11 stavebnými dielami nominovanými v súťaži Stavba roka 2015 je aj Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave.


Stavba roka je celoštátnou súťažou stavieb uskutočnených na Slovensku. Jej organizátorom je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien 21. ročníka tejto súťaže sa uskutoční dňa 6. apríla v Bratislave.

Do súťaže môžu byť zapojené všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby, novostavby, rekonštrukcie aj obnovy, realizované na území SR. Základnou podmienkou účasti je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2014 do 30. novembra 2015.

Odborná porota s medzinárodnou účasťou posudzuje prostredníctvom technickej dokumentácie a obhliadky stavieb najmä ich architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.

V aktuálnom ročníku sa o titul Stavba roka uchádzajú okrem Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave aj multifunkčný komplex City Arena v Trnave, vyhliadková veža Tokaj v Malej Tŕni, výrobný areál Mevis v Šamoríne, úpravňa vody Osuské, zariadenie sociálnych služieb Dominik vo Veľkej Lehote, Chateau Gbeľany, kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach, druhý úsek diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, Aqua Arena v Šamoríne a Bytový dom Tri vody Malinovo (prvá etapa).

Viac informácií o nominovaných stavbách: http://www.stavbaroka.eu/portfolio/prihlasene-stavby/

Fotogaléria zo slávnostného otvorenia Vedeckého parku UK