Včerajšie prívalové dažde zasiahli aj Archív UK

Dňa 6. júna 2018 v dôsledku prívalového dažďa bolo zasiahnuté aj podzemie historickej a novej budovy Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo námestie č. 6), v ktorom sa nachádzajú depozitáre Archívu UK a registratúrne stredisko Rektorátu Univerzity Komenského.


Podľa vedúcej Archívu UK Mgr. Márie Grófovej napriek tomu, že hladina vody, ktorá dosiahla včera výšku až 25 cm, depozitáre Archívu UK „ustáli“ živelnú pohromu. Archívne dokumenty v nich deponované neboli poškodené, keďže predchodcovia nechali namontovať police v takej výške, aby ich prípadné prívalové dažde nezasiahli a nepoškodili archívne dokumenty. Ešte dnes ráno sa v miestnostiach Archívu UK nachádzalo 10 cm vody. Archivári vlastnými silami odčerpávali vodu, až kým nebolo namontované čerpadlo. Priestory registratúry Rektorátu UK, žiaľ, obišli horšie. Približne 2 m3 registratúrnych záznamov bolo nasiaknutých vodou v rôznom štádiu.

„Vzhľadom na havarijnú situáciu sa pristupuje k sanovaniu jednotlivých materiálov. Archivári kolegiálne vypomôžu, presunú a nechajú odborne ošetriť postihnuté registratúrne záznamy výhradným dovozcom špeciálnej technológie na ničenie rýchlo sa vytvárajúcich povrchových plesní, ktoré sa rýchlo šíria v mimoriadne vlhkom a teplom prostredí. Proti takýmto plesniam budú ošetrené aj archívne dokumenty Archívu UK,“ uviedla vedúca Archívu UK.