V lete sa uskutoční jubilejný 15. ročník Detskej Univerzity Komenského

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) a Divadlo Aréna pripravujú jubilejný 15. ročník denného štúdia Detskej Univerzity Komenského pre deti od 9 do 14 rokov a 7. ročník online štúdia. Informovali o tom rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a riaditeľ divadla Mgr. art. Juraj Kukura na tlačovej konferencii dňa 16. júna 2016.


16. 06. 2017 12.50 hod.

Detská Univerzita Komenského 2017 odštartuje vo štvrtok 6. júla slávnostnou imatrikuláciou v Aule UK. Počas ceremónie zaznie hymna Detskej Univerzity Komenského a študenti dostanú svoje prvé univerzitné indexy. S úvodnou prednáškou o tom, prečo včely bodajú, vystúpi prof. Dame Carol Robinsonová z Univerzity v Oxforde. V nasledujúcich dvoch prázdninových mesiacoch júl a august bude približne 340 malých študentov objavovať vždy v stredu nové témy formou vysokoškolských prednášok. Jedinečnosť pripravovaného 15. ročníka podčiarkuje skutočnosť, že zo zahraničia sú až štyria z deviatich prednášajúcich. Ani tento rok však medzi nimi nechýbajú odborníci UK, ktorí deťom prezradia, prečo môžu byť lieky aj škodlivé, prečo zabúdame, prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie, ale i to, prečo sme v Európskej únii.

Cyklus deviatich prednášok bude tradične obohatený o dobrovoľný program pestrých sprievodných podujatí a workshopov. K obľúbeným aktivitám patria army workshop, exkurzie a tvorivé dielne v spolupráci so Slovenskou národnou galériou, Slovenským národným múzeom a Slovenskou filharmóniou, škola v prírode na Planinke, tanečný workshop s Miňom Kerešom či populárna Parlamentná hodina otázok s poslancami NR SR.

Novinkou 15. ročníka DUK je výlučne elektronická forma prihlasovania prostredníctvom novej, graficky pútavejšej a prehľadnejšej webovej stránky.

Ďalšie informácie: www.duk.sk