V Bratislave sa stretnú rektori dunajského regiónu

Bratislava 7. novembra 2018: Univerzita Komenského v Bratislave hostí v dňoch 7. – 9. novembra 2018 každoročné Generálne zhromaždenie Dunajskej rektorskej konferencie (DRC), ktorá združuje takmer 70 univerzít podunajského regiónu. Konferencia sa bude venovať univerzitám ako centrám regionálneho rozvoja. UK je hostiteľom konferencie s tradíciou od roku 1983 po štvrtýkrát.


Meeting otvorí v Rektorskej sieni UK dňa 8. novembra 2018 o 9.00 hod. rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý je zároveň podpredsedom DRC, a generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Jozef Jurkovič. Účastníkov virtuálne prostredníctvom videa privíta aj podpredseda Európskej komisie JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.

Konferencia bude pokračovať príspevkami z oblasti výziev a príležitostí Stratégie pre dunajský región (EUSDR), výziev pre DRC a ďalšími odbornými príspevkami. Na záver budú udelené ocenenia Danubius Award & Danubius Young Scientist Award.

Program