Univerzita Komenského v Bratislave musí odložiť rekonštrukciu internátov

Bratislava 2. mája 2019: Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave (UK) považuje modernizáciu vysokoškolských internátov za svoju prioritu. Po identifikovaní problémov v projektovej dokumentácii sa však nové vedenie rozhodlo pristúpiť k prerušeniu príprav na vyhlásenie verejného obstarávania na stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie internátov. V najbližšom čase vyhlási verejné obstarávanie na vypracovanie novej projektovej dokumentácie.


Rekonštrukcia internátu Ľ. Štúra Výškový blok B vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK (VMĽŠ UK) sa mala začať v lete 2019, po odsťahovaní sa študentov. V snahe o transparentné a efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi zrealizovalo nové vedenie Univerzity Komenského prípravné trhové konzultácie, v rámci ktorých sa mohla odborná aj laická verejnosť vyjadrovať k projektovej dokumentácii. Po prvých pripomienkach otvorilo vedenie univerzity rokovania so zástupcami VMĽŠ UK a zhotoviteľmi projektovej dokumentácie. VMĽŠ UK dovtedy realizovalo prípravu projektovej dokumentácie vo vlastnej réžii, celý proces prebiehal približne päť rokov. Zástupcovia nového vedenia Univerzity Komenského zistili, že medzi VMĽŠ UK a zhotoviteľom projektovej dokumentácie neprebiehala dostatočná koordinácia pracovných postupov a existuje riziko značného zdržania procesu rekonštrukcie. Rektor UK Marek Števček sa v reakcii na tieto informácie rozhodol prerušiť prípravy na vyhlásenie verejného obstarávania na stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie internátov, a v najbližšom čase vyhlási verejné obstarávanie na vypracovanie novej projektovej dokumentácie.

„Chceme mať istotu, že rekonštrukcia internátov prebehne kvalitne, že zdroje budú vynaložené efektívne a že počas rekonštrukcie nenastanú zdržania. Nechceme dopustiť, aby sa rekonštrukcia naťahovala a naši študenti tak ostali dlhšiu dobu bez strechy nad hlavou,“ povedal rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček. „Záleží nám na tom, aby rekonštrukcia prebehla transparentne a bez prieťahov. Preto ju radšej urobíme neskôr, ale poriadne,“ zdôraznil rektor UK.

Rektor Univerzity Komenského v tejto súvislosti odvolal riaditeľa VMĽŠ UK Róberta Gulu. O aktualizovanom termíne rekonštrukcie bude univerzita včas informovať.