Univerzita Komenského ocenila úspešných študentov a pedagógov

Bratislava 20. novembra 2017: V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dnes konalo slávnostné podujatie, na ktorom bolo ocenených 30 úspešných študentov a 31 pedagógov najväčšej slovenskej univerzity.


„Na našej univerzite sa stalo tradíciou, že Medzinárodný deň študentstva sa spája s ocenením tých študentov univerzity, ktorí počas svojho doterajšieho štúdia dosiahli vynikajúce študijné výsledky a svojimi výnimočnými znalosťami, schopnosťami a talentom sa stali známymi nielen doma, ale aj v zahraničí. Už po trinásty raz budú na tomto slávnostnom zhromaždení ocenení aj pedagógovia fakúlt, ktorí sa významným podielom zaslúžili o mnohé vedecké, umelecké i odborné úspechy našich študentov,“ povedala v úvode slávnosti prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Oceneným študentom a pedagógom UK sa prihovoril aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: „To, že na Univerzite Komenského môže študovať každý bez ohľadu na náboženskú príslušnosť, národnosť, bez ohľadu na to, či jeho názory korešpondujú  s názormi vládnucej strany alebo vládnej koalície – to je pravá sloboda a demokracia. Sloboda a demokracia získané Nežnou revolúciou však nie sú automatickou a garantovanou hodnotou. Je na nás, aby sme ju chránili a rozvíjali. Keď dnes nie sme spokojní s tým, ako sa naplnili naše predstavy a ideály z novembra 1989, respektíve ako sa niektoré z nich nenaplnili, alebo sa hodnotovo deformovali, ako často nevíťazí pravda, a ani sľúbená láska nenachádza miesto v spoločnosti, kľúčovú úlohu k jej morálnej a etickej náprave a zmene k lepšiemu zohráva a bude hrať vzdelanie.“

V tridsiatke ocenených študentov, ktorí si prebrali akademickú pochvalu rektora UK, sú napr. Marek Karman z Lekárskej fakulty UK, spoluzakladateľ Future Medical Leaders Academy zameranej na rozvoj študentov medicíny v oblasti komunikácie s pacientom, soft skills a medicínskych zručností; Mário Obročník z Pedagogickej fakulty UK, ktorý sa podieľa na sprístupňovaní akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami realizáciou bezbariérových opatrení a intenzívne spolupracuje so špeciálnymi školami pri príprave edukačných pomôcok pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím; Simona Jakúbková z Fakulty telesnej výchovy a športu UK, úspešná reprezentantka v tanečnom športe; Juraj Mikuš z Fakulty managementu UK, ktorý skúma problematiku merania dopadov sociálneho podnikania v sociálnych podnikoch či Natália Ružičková z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorá v združení Trojsten organizuje popularizačné aktivity a súťaže pre stredoškolákov – napr. Turnaj mladých fyzikov.

Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj odovzdanie 31 ďakovných listov pedagógom UK.

Kompletný zoznam ocenených študentov a pedagógov UK (pdf súbor)

Fotogaléria z podujatia (Facebook UK)