Univerzita Komenského naďalej hľadá vhodného riaditeľa Vedeckého parku UK

Bratislava 10. mája 2019: Výberová komisia pre výber riaditeľa Vedeckého parku UK (VP UK) dňa 9. mája 2019 na svojom zasadnutí dospela k záveru, že ani jeden prihlásený uchádzač nespĺňa kritériá požadované Univerzitou Komenského v Bratislave na funkciu riaditeľa. Rektor UK Marek Števček dočasne od 1. 6. 2019 poveril riadením VP UK prorektora UK pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Jozefa Masarika. V najbližšiej dobe zároveň vyhlási nový konkurz na riaditeľa. Univerzita Komenského chce nájsť odborníka, ktorý zvýši medzinárodnú prestíž tohto pracoviska a upevní meno UK ako špičkovej vedeckej inštitúcie.


„Vedecký park považujeme za mimoriadne významný projekt, preto hľadáme lídra s manažérskymi skúsenosťami, s predpokladmi na rozvoj zahraničnej spolupráce a skúsenosťami s realizáciou vedecko-výskumných projektov,“ povedal rektor Števček. Tieto kritériá nespĺňal ani jeden uchádzač.

Rektor UK odvolal predošlého riaditeľa VP UK Jána Turňu po tom, čo kontrolná skupina Úradu pre verejné obstarávanie poukázala na možný konflikt záujmov v procese verejného obstarávania na vybudovanie Vedeckého parku UK z roku 2013, aby vyvrátil akékoľvek pochybnosti o korektnom fungovaní tejto súčasti univerzity.

Vedecký park UK je špecializované výskumné a vývojové pracovisko UK s prioritným zameraním na oblasť biomedicíny, enviro-medicíny a biotechnológií. Okrem vlastných zamestnancov využívajú jeho infraštruktúrne kapacity aj zamestnanci ostatných fakúlt, zároveň formou spoločných pracovísk integruje spoločné výskumné činnosti pracovísk univerzity lokalizovaných v rôznych častiach mesta. Infraštruktúru Vedeckého parku UK využíva viac 180 pracovníkov spomedzi zamestnancov univerzity a partnerských subjektov.

Aktualizované dňa 27. mája 2019.