Univerzita Komenského na Veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA & VAPAC®

9. - 11. októbra 2018 (utorok až štvrtok) 2018, AEGON aréna, NTC, Príkopova 6, Bratislava


V dňoch od 9. do 11. októbra 2018 sa Univerzita Komenského v Bratislave (UK) spoločne so svojimi dvanástimi fakultami zúčastní už na 22. ročníka veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC, ktorý sa bude konať v priestoroch AEGON arény NTC.

Miesto konania: AEGON aréna NTC, Príkopova 6, Bratislava

Otváracie hodiny pre verejnosť

9. 10. 2018 - 10.00 - 16.00 hod.

10. 10. 2018 - 09.00 - 16.00 hod.

11. 10. 2018 - 09.00 - 14.00 hod.

Fakulty UK v stánku i počas prezentácií v sekciách predstavia záujemcom o štúdium podmienky a možnosti štúdia, usmernia ich pri výbere študijného programu a poradia, ako sa pripraviť na prijímacie konanie.

Program sprievodných seminárov

9. 10. 2018
SEKCIA A

13.00 - 13.10 - Právnická fakulta UK

13.10 - 13.20 - Prírodovedecká fakulta UK

SEKCIA B

10.30 - 10.45 hod. - Univerzita Komenského v Bratislave

10.45 - 10.55 hod. - Lekárska fakulta UK

11.30 - 11.40 hod. - Filozofická fakulta UK

11.40 - 11.50 hod. - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

12.30 - 12.40 hod. - Fakulta telesnej výchovy a športu UK

12.40 - 12.50 hod. - Fakulta managementu UK

10. 10. 2018
SEKCIA B

12.30 - 12.40 hod. - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

12.40 - 12.50 hod. - Farmaceutická fakulta UK

13.00 - 13.10 hod. - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

13.10 - 13.20 hod. - Pedagogická fakulta UK

13.20 - 13.30 hod. - Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

 

Pre potenciálnych záujemcov o štúdium je pripravené aj mimoriadne číslo Našej univerzity!

Viac informácií o veľtrhu vzdelávania nájdete TU.