Univerzita Komenského na veľtrhu vzdelávania Akadémia & Vapac

10. - 12. októbra 2017 (utorok až štvrtok), AEGON aréna NTC, Príkopova 6, Bratislava


V dňoch od 10. do 12. októbra 2017 sa Univerzita Komenského v Bratislave (UK) spoločne so všetkými svojimi fakultami zúčastní už na 21. ročníku veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC, ktorý sa bude konať v priestoroch AEGON arény NTC.

Miesto konania:  AEGON aréna NTC, Príkopova 6, Bratislava

Otvorenie veľtrhu pre pozvaných hostí:

10. 10. 2017 o 9.00 hod.

Otváracie hodiny pre verejnosť:                 

10. 10. 2017  10.00 - 16.00 hod.

11. 10. 2017    9.00 - 16.00 hod.

12. 10. 2017    9.00 - 14.00 hod.

 

Na veľtrhu vzdelávania predstavia jednotlivé fakulty UK záujemcom o štúdium podmienky a možnosti štúdia, usmernia ich pri výbere študijného programu a poradia im, ako sa pripraviť na prijímacie konanie.

 

PROGRAM SPRIEVODNÝCH SEMINÁROV

 

Utorok 10. 10. 2017

Sekcia A


12.30 - 13.30 hod.

Filozofická fakulta UK

Pedagogická fakulta UK

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Prírodovedecká fakulta UK

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK


Streda 11. 10. 2017

Sekcia A

12.00 - 13.30 hod.

Právnická fakulta UK

Fakulta managementu UK

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

Lekárska fakulta UK

Farmaceutická fakulta UK

Jesseniova lekárska fakulta UK

 
Viac informácií o veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA & VAPAC