Univerzita Komenského hostí prestížnu sieť univerzít

V dňoch 12. – 13. apríla 2018 zorganizovala Univerzita Komenského v Bratislave Annual General Meeting – stretnutie združenia univerzít z 27 krajín Európy. Združenie Utrecht Network (UN) spája 32 členských univerzít, ktoré reprezentujú vedúci pracovníci, resp. riaditelia zahraničných oddelení. Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá je členom od roku 2004, je jediným zástupcom zo Slovenska.


Ide o prestížne členstvo; združenie UN si samo vyberá nových členov, ktorí musia splniť vysoké kvalitatívne kritériá.

Výročnú schôdzu hostí UK po prvýkrát. Od 11. apríla jej predchádzal jedenapoldňový workshop na tému „Service Learning and Community Engagement in Higher Education Institutions“, na ktorom sa okrem pedagógov z partnerských univerzít zúčastnili aj štyria pedagógovia z UK.

Cieľom Univerzity Komenského je posilniť spoluprácu s ďalšími asociovanými sieťami, ako sú Australian-European Network a Mid America Universities International, kam Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK ponúka študentom mobilitu práve vďaka členstvu v Utrecht Network.

Tento rok v novembri bude UK aj v súvislosti s približujúcim sa 100. výročím hostiť aj ďalšie prestížne európske univerzitné združenia: UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe a Danube Rectors’ Conference.