Universities vote for Europe - záleží nám na vzdelaní

Vysoké školy podporujú európske voľby 2019.


Vysoké školy sú miestami pre otvorenú a kritickú diskusiu. Okrem výchovy k zručnostiam a vedomostiam zohrávajú významnú úlohu aj v občianskej angažovanosti.

Európske voľby v roku 2019 sú dôležité. Pre mnohých študentov sú prvýkrát príležitosťou aktívne prispieť k budúcemu smerovaniu Európskej únie.

Slovenská rektorská konferencia spolu s jednotlivými vysokými školami podporuje iniciatívu Európskeho parlamentu #tentorazidemvolit, ktorej cieľom je zvýšiť účasť vo voľbách v celej Európe.

Voľby do európskeho parlamentu sa uskutočnia 25. mája 2019.

#tentorazidemvolit