UK prijala zástupcov japonskej Kobe University

Dňa 7. februára 2017 navštívili Univerzitu Komenského v Bratislave (UK) zástupcovia japonskej Kobe University profesor Yui (Graduate School of Humanities) a profesorka Hanada (Institute for Promoting International Partnerships, Centre for EU Academic Collaboration).


Prvú oficiálnu návštevu zástupcov japonskej Kobe University na UK prijali prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov Rektorátu UK (OMV RUK) Mgr. Magdaléna Belková a Michal Dzúrik (OMV RUK). Na stretnutie bola prizvaná aj prodekanka pre medzinárodné vzťahy Filozofickej fakulty UK prof. PhDr. Darina Malová, CSc. Obe strany predstavili svoje univerzity a načrtli predstavy o možnej budúcej spolupráci, ktorá by mala začať výmenou študentov. Pripravovaný výmenný študijný program prinesie študentom Filozofickej fakulty UK, Pedagogickej fakulty UK a Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK nové možnosti štúdia na nedávno vytvorenej multidisciplinárnej fakulte globálnych humanitných vied (Faculty of Global Human Sciences) a ďalších fakultách.

 

Michal Dzúrik, OMV RUK