Udelenie čestného doktorátu Bernhardovi Günterovi Heinrichovi Eitelovi

29. októbra 2015 (štvrtok) o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava


Vo štvrtok 29. októbra 2015 o 11.00 hod. bude udelený titul doctor honoris causa UK profesorovi Univerzity v Heidelbergu Bernhardovi Günterovi Heinrichovi Eitelovi. Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UK rozšírené o vedecké rady fakúlt UK sa bude konať v Aule Univerzity Komenského v Bratislave.

Profesor Eitel získa čestný doktorát za prínos k interdisciplinárnemu a interinštitucionálnemu výskumu v oblasti historických a prírodných vied, využívanie inovatívnych metód v archeologickom výskume, za rozvíjanie spolupráce a podporu projektov archeologického výskumu medzi nemeckými a slovenskými inštitúciami, najmä Univerzitou v Heidelbergu, Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou akadémiou vied.

Bernhard G. H. Eitel sa narodil v roku 1959 v Karlsruhe. V súčasnosti patrí k jedným z najvplyvnejších fyzických geografov v Európe. Pôsobí ako vedec a univerzitný pedagóg, ale aj ako organizátor vedy a rektor jednej z popredných univerzít v Európe. Ako geomorfológ a pôdny geograf s viac ako 110 publikáciami a významnými učebnicami prispel poznatkami základného významu k objasneniu environmentálnych zmien a interakcií človeka a prírodného prostredia v Európe, južnej Afrike, Číne a Peru. Za osobitnú pozornosť stojí viac ako 6 rokov trvajúci veľmi úspešný projekt výskumu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej vo Vrábľoch. Toto sídlisko zohrávalo dôležitú úlohu vo vývoji doby bronzovej v karpatskej oblasti.

Srdečne Vás pozývame!

Pridajte sa k udalosti na Facebooku UK!