DUK 2018: Prečo aj grafity môžu byť kultúrnymi pamiatkami?

25. júl 2018 (streda), 11.00 hod., Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava


V stredu 25. júla 2018 o 11.00 hod. sa v Divadle Aréna uskutoční štvrtá prednáška 16. ročníka Detskej Univerzity Komenského v Bratislave. 

Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave mladým poslucháčom porozpráva o tom, prečo aj grafity môžu byť kultúrnymi pamiatkami.

Program Detskej Univerzity Komenského 2018