Svetové dni Ivana Cankara

3. - 7. decembra 2018 (pondelok - piatok), 11.00 hod., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), Gondova 2, Bratislava


V dňoch 3. - 7. decembra 2018 (pondelok - piatok) sa na FiF UK uskutoční séria podujatí v rámci medzinárodného projektu Svetové dni Ivana Cankara.

Projekt je venovaný stému výročiu úmrtia významného slovinského básnika, prozaika a dramatika a bude prebiehať aj v ďalších takmer 60 univerzitách vo svete.

Hlavnou udalosťou týchto svetových dní bude multivízia známeho slovinského hudobníka, hudobného skladateľa a fotografa Lada Jakšu, ktorá sa uskutoční v utorok 4. 12. 2018 v Moyzesovej sieni FiF UK o 18.00 hod. V rámci podujatia sa pokrstí aj Antológiu literatúry Ivana Cankara s prekladmi jeho diel do 21 jazykov, na tvorbe ktorých participovali aj študenti slovenistiky a učitelia FiF UK.