Súčasné problémy vo vyučovaní chémie XXII

1. júla 2019 (pondelok), 8.30 - 12.15 hod., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), Ilkovičova 6, miestnosť CH1-2


Prírodovedecká fakulta UK (PriF UK) organizuje dňa 1. júla 2019 odborný seminár pre stredoškolských učiteľov chémie Súčasné problémy vo vyučovaní chémie XXII. Seminár je primárne určený pre učiteľov chémie stredných škôl ale aj študentov a priaznivcov chémie. Na seminári vystúpia napr. Miroslav Urban z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK s prednáškou ako by teória relativity pomohla Mendelejevovi usporiadať niektoré prvky v jeho tabuľke či Karol Jesenák z Katedry anorganickej chémie z PriF UK, ktorý bude hovoriť o histórii výroby výbušnín na Slovensku.