Študentský festival FSEV FEST 2017

6. decembra 2017 (streda) o 17.00 hod., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, Bratislava


Študenti a študentky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK organizujú už ôsmy ročník univerzitného festivalu FSEV FEST 2017. Festival sa koná 6. decembra o 17.00 hod. a tohtoročnou témou je Ako byť lepším človekom? Cieľom festivalu je v nenútenej a priateľskej forme poskytnúť ľudom možnosť zamyslieť sa nad tým, koľko vecí vo svete môžu zmeniť k lepšiemu. 

Účastníkov a účastníčky festivalu čakajú zaujímavé prednášky z ekológie, pozitívneho myslenia, boja proti korupcii, aktuálneho sociálneho diania a hudby. Rudi Rus porozpráva o tom, ako robí hudba svet lepším, Lýdia Sirotová objasní, ako šťastie nehľadať, ale vytvoriť si ho, a Marek Vagovič priblíži problematiku korupcie na Slovensku. „Hoci si to mnohí neuvedomujeme, k prostrediu vôkol nás bývame často ľahostajní – či už ide o ľudí, zvieratá, alebo environmentalistiku. Práve to je dôvodom, prečo sme sa rozhodli na túto problematiku poukázať a motivovať mladých ľudí k tomu, aby začali pracovať sami na sebe a zároveň boli viac empatickí a ľudskí,” hovorí Patrícia Varačková, tímlíderka organizačného tímu. 

Program zahŕňa taktiež diskusnú miestnosť, travel room, experience room, kde si môžu návštevníci vyskúšať napríklad to, aké je to žiť so zrakovým postihnutím, a možnosť zapojiť sa do aktivít, ako je karaoke, spoločenské hry či hľadanie pokladov. V rámci festivalu budú prebiehať živé hudobné vystúpenia, tombola, návšteva Mikuláša a zbierka vecí pre zvieratá z útulkov.

Predošlé roky návštevnosť festivalu presiahla štyristo ľudí, minulý rok otváral festival prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Zapojenie študentov a študentiek do organizovania univerzitnej akcie sa taktiež osvedčilo v mnohých smeroch. „Súčasťou univerzitného vzdelávania je aj neformálne vzdelávanie a budovanie vzťahu k akademickej komunite. Organizovanie fakultného festivalu študentmi dáva nielen priestor pre ich kreativitu, ale aj možnosť konkrétne ukázať svoje preferencie, formulovať svoje názory, vytvárať komunitu v priestore svojej alma mater. Využívať v plnom rozsahu akademické slobody a byť rovnocenným partnerom ostatným členom akademickej obce pri tvorbe vízie a stratégie fungovania fakulty. To považujeme v dnešnej dobe za kľúčové a dôležité pre zapojenie mladých ľudí do verejného života,“ vysvetľuje doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD., dekanka FSEV UK.

FSEV FEST každoročne spája mladých ľudí, vytvára priateľské vzťahy, učí študentov organizačným schopnostiam a tímovej práci a prispieva na dobrú vec – tento rok poputuje výťažok z festivalu, získaný predajom tombolových lístkov a domácich koláčov, na pomoc zvieracím útulkom.