Študenti zorganizovali Matematický náboj

Študenti FMFI UK z občianskeho združenia Trojsten zorganizovali v piatok 22.3.2019 adrenalínovú tímovú súťaž. Tú sa za posledných 22 rokov podarilo rozšíriť z priestorov posluchární na FMFI UK do ďalších 9 krajín Európy. Matematického Náboja sa tak tento rok po celej Európe zúčastnilo až 5000 stredoškolákov.


26. 03. 2019 20.20 hod.
Od: webmaster

V poradí už 22. ročník stredoškolskej súťaže Náboj privítal v piatok v 17 európskych mestách dok  opy takmer 5000 súťažiacich v 995 tímoch, ktorých úlohou bolo počas dvojhodinového časového limitu vyriešiť čo najviac zaujímavých úloh z matematiky. Na úspešné vyriešenie im nestačilo aplikovať namemorované vzorce, ale naopak, potrebná bola aj ich kreativita, šikovnosť, schopnosť pozrieť sa na úlohu netradičným spôsobom a ďalšie schopnosti podporujúce ich analytické myslenie.

Stredoškoláci súťažili medzi sebou v dvoch kategóriách - juniorskej (prvý a druhý ročník stredných škôl) a seniorskej (tretí a štvrtý ročník stredných škôl). Najlepšie tímy v každej kategórii boli odmenené vecnými cenami a tortami. Súťažiaci z rôznych krajín si zároveň mohli porovnať svoje výkony aj v medzinárodnom poradí. V takomto rebríčku sa v juniorskej kategórii stal celkovým víťazom slovenský tím z bratislavského gymnázia na Grösslingovej ulici. V seniorskej kategórii zvíťazil tím zo školy v Poľskom Krakove, pričom najlepší slovenský tím pochádzal z gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach a skončil piaty. Kompletné výsledky si môžete pozrieť na stránke math.naboj.org.

V Bratislave sa súťaže  zúčastnilo takmer 1000 stredoškolákov v 190 tímoch, ktoré sem pricestovali z polovice Slovenska. Súťaž je tu organizovaná dobrovoľnícky hlavne študentami FMFI UK z občianskeho združenia Trojsten, ale do organizovania sa zapojili aj iní vysokoškoláci, ktorí doteraz s Trojstenom neprišli do kontaktu. Druhým súťažným miestom pre slovenské tímy boli Košice.

So stredoškolákmi si v Bratislave už tradične zmeral sily aj tím zložený z učiteľov a vedeckých pracovníkov z FMFI UK. Tentokrát sa ho stredoškolákom nepodarilo prekonať a tento tím získal o dva body viac ako najlepší tím v Bratislave.

Na otvorení súťaže sa zúčastnili aj dekan FMFI UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. spolu s doc. RNDr. Róbertom Jajcayom, DrSc., ktorí prejavili svoj obdiv nad tým, koľko nadšených mladých ľudí sa venuje matematike. Počas súťaže prebiehal aj sprievodný program pre pedagogický sprievod stredoškolákov. 

Občianske združenie Trojsten bolo založené v roku 1994, tradícia korešpondenčných seminárov na Slovensku však siaha až do 80-tych rokov. Okrem súťaže Náboj, ktorá sa koná trikrát ročne vo svojej matematickej, fyzikálnej, a základoškolskej verzii organizuje aj niekoľko korešpondenčných seminárov, pravidelne pripravuje týždňové sústredenia pre najlepších riešiteľov, Letné školy, tábory, či sériu zážitkovo-populárnych prednášok pre stredoškolákov a žiakov základných škôl. Podrobnejšie informácie o týchto aktivitách nájdete na stránke trojsten.sk.