SLOVGEN – genetické analýzy zvierat

7. novembra 2018 (streda), 9.30 hod., Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 8, Bratislava


Dňa 7. novembra 2018 (streda) sa o 9.30 hod. vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční podujatie s názvom Slovegen - genetické analýzy zvierat

Účastníkov čaká zaujímavá exkurzia a stretnutie s vedúcou diagnostického laboratória Ing. Marcelou Bielikovou, PhD. 

Podujatie organizuje Inkubátor Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave a Slovgen - diagnostické laboratórium. 

Registrácia TU