Slovenská asociácia knižníc ocenila Univerzitu Komenského

Portál informačnej a mediálnej gramotnosti získal cenu Slovenskej asociácie knižníc za aktívny čin knižnice - SAKAČIK 2015.


Portál pripravili pracovníci Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci s Akademickou knižnicou UK a Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK. Cieľom súťaže SAKAČIK je podnietiť aktivitu a rozvoj knižníc, iniciovať pozitívne zmeny v knižnično-informačnej činnosti knižníc, priniesť novú kvalitu do činnosti i povzbudiť osobnú iniciatívu zamestnancov knižníc.

Cena SAKAČIK 2015 bude slávnostne odovzdaná riaditeľke Akademickej knižnice UK PhDr. Daniele Gondovej na oficiálnom otvorení 17. ročníka Týždňa slovenských knižníc v pondelok 29. februára 2016 o 13.00 hod. v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

 

O portáli informačnej a mediálnej gramotnosti
Súčasná spoločnosť kladie veľký dôraz na problematiku informačnej gramotnosti predovšetkým v oblasti informačných kompetencií akademických pracovníkov a študentov. Portál má za cieľ informačnú gramotnosť charakterizovať, propagovať a podporovať prostredníctvom:
- sumarizácie štandardov informačnej gramotnosti,
- príkladov a metodických návodov rozvíjajúcich informačné kompetencie,
- tutoriálov a videotutoriálov.


Slovenská asociácia knižníc je nezávislé, dobrovoľné a otvorené záujmové združenie verejne prístupných knižníc v Slovenskej republike. Cieľom asociácie je podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice a nastoľovať a presadzovať program ich technického a technologického rozvoja. Súťaž SAKAČIK bola založená v roku 2004.