Slávnostné ukončenie 54. ročníka SAS

24. augusta 2018 (piatok), 11.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave (1. poschodie, Aula UK), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


V piatok 24. augusta 2018 o 11.00 hod. sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční slávnostné ukončenie 54. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca.

Letná škola Studia Academica Slovaca, ktorú po 54. krát organizovala Filozofická fakulta UK, vzdelávala 157 záujemcov o slovenčinu z 33 krajín sveta. SAS začala 5. augusta 2018 a končí sa 25. augusta 2018. Podujatie sa konalo pod záštitou dekana FiF UK prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD. 

Poslucháčmi boli najmä zahraniční študenti slovenského či iného slovanského jazyka, prekladatelia, kultúrni pracovníci, manažéri, lektori cudzích jazykov i potomkovia krajanov žijúcich v zahraničí. Základná téma tohto ročníka reflektovala aktuálne historické medzníky 19. a 20. storočia v jazyku, literatúre, umení, kultúre a v spoločnosti s prihliadnutím na „magické osmičky“ (1848, 1918, 1948, 1968, 1988).