Slávnostné ukončenie 53. ročníka Studia Academica Slovaca

25. augusta 2017 (piatok) o 11.00 hod., Moyzesova sieň Filozofickej fakulty UK


V Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK sa v piatok 25. augusta 2017 o 11.00 hod. uskutoční slávnostné ukončenie 53. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca.

Účastníkov čakal trojtýždňový bohatý vzdelávací, kultúrny a vlastivedný program realizovaný formou prednášok, seminárov a prezentácií v priestoroch fakulty a univerzity i počas exkurzií.

Bližšie informácie o letnej škole SAS

<output>účastníkov bohatý vzdelávací, kultúrny a vlastivedný program realizovaný formou prednášok, seminárov a prezentácií v priestoroch fakulty a univerzity i počas exkurzií. </output>

<output>pripravil pre účastníkov bohatý vzdelávací, kultúrny a vlastivedný program realizovaný formou prednášok, seminárov a prezentácií v priestoroch fakulty a univerzity i počas exkurzií. </output>

<output>pripravil pre účastníkov bohatý vzdelávací, kultúrny a vlastivedný program realizovaný formou prednášok, seminárov a prezentácií v priestoroch fakulty a univerzity i počas exkurzií. </output>