Slávnostné prijatie špičkových vedeckých tímov

13. decembra 2017 (streda) o 10.00 hod., Rektorská sieň UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)


Dňa 13. decembra 2017 o 10.00 hod. sa v Rektorskej sieni Univerzity Komenského uskutoční slávnostné prijatie špičkových vedeckých tímov UK rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD. 

19 špičkových vedeckých tímov na UK z prvého kola posudzovania Akreditačnej komisie

7 špičkových vedeckých tímov na UK z druhého kola posudzovania Akreditačnej komisie

Podujatie je len pre pozvaných hostí.