Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine

26. septembra 2017 (utorok), o 10.00 hod. AULA MAGNA, Malá Hora 4A, Martin


V utorok 26. septembra 2017 o 10.00 hod. sa v AULA MAGNA na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018.

Srdečne vás pozývame!

<output>

V utorok 20. septembra 2016 o 10.00 hod. sa v AULA MAGNA Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017.

Srdečne vás pozývame!

</output>

<output>

V utorok 20. septembra 2016 o 10.00 hod. sa v AULA MAGNA Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017.

Srdečne vás pozývame!

</output>

<output>

V utorok 20. septembra 2016 o 10.00 hod. sa v AULA MAGNA Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017.

Srdečne vás pozývame!

</output>

<output>

V utorok 20. septembra 2016 o 10.00 hod. sa v AULA MAGNA Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017.

Srdečne vás pozývame!

</output>

<output>

 

</output>

<output>

 

</output>

<output>

 

</output>

<output>

V utorok 20. septembra 2016 o 10.00 hod. sa v AULA MAGNA Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017.

Srdečne vás pozývame!

</output>

<output>

V utorok 20. septembra 2016 o 10.00 hod. sa v AULA MAGNA Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017.

Srdečne vás pozývame!sdada

</output>

<output>

V utorok 20. septembra 2016 o 10.00 hod. sa v AULA MAGNA Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017.

Srdečne vás pozývame!

</output>

<output>

V utorok 20. septembra 2016 o 10.00 hod. sa v AULA MAGNA Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017.

Srdečne vás pozývame!

</output>