Slávnostné otvorenie 54. ročníka letnej školy SAS

6. augusta 2018 (pondelok), 16.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave (1. poschodie, Aula UK), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Letná škola Studia Academica Slovaca, ktorú po 54. krát organizuje Filozofická fakulta UK, bude vzdelávať 157 záujemcov o slovenčinu z 33 krajín sveta. Uskutoční sa od 5. do 25. augusta 2018 pod záštitou dekana FiF UK prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD. Slávnostné otvorenie sa uskutoční 6. augusta 2018 o 16.00 hod. v Aule UK.

Poslucháčmi sú najmä zahraniční študenti slovenského či iného slovanského jazyka, prekladatelia, kultúrni pracovníci, manažéri, lektori cudzích jazykov i potomkovia krajanov žijúcich v zahraničí. Základná téma tohto ročníka reflektuje aktuálne historické medzníky 19. a 20. storočia v jazyku, literatúre, umení, kultúre a v spoločnosti s prihliadnutím na „magické osmičky“ (1848, 1918, 1948, 1968, 1988).

Kultúrny program spestrí úvodný koncert sláčikového kvarteta Mucha Quartet pod názvom Musica Ceco-Slovacca, koncert kapely Tuzex band, ako aj vystúpenie ľudovej hudby Kuštárovci.

Program