Slávnostné otvorenie 53. ročníka Studia Academica Slovaca

7. augusta 2017 (pondelok) o 16.00 hod., Moyzesova sieň Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave


V pondelok 7. augusta 2017 sa v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK uskutoční slávnostné otvorenie 53. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca.

Ústrednou témou tohto ročníka je reflektovať tvary a tváre slovenského jazyka a kultúry v premenách, pripomenúť jubileá historických udalostí a osobností slovenskej kultúry v domácom i európskom kontexte.

Organizačný tím v spolupráci s gestormi a odbornými spolupracovníkmi pripravil pre účastníkov bohatý vzdelávací, kultúrny a vlastivedný program realizovaný formou prednášok, seminárov a prezentácií v priestoroch fakulty a univerzity i počas exkurzií.

Podrobný program SAS (pdf súbor)