Slávnostné otvorenie akademického roka

23. septembra 2019 (pondelok), o 11.00 hod., Aula Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Srdečne vás pozývame v pondelok 23. septembra 2019 o 11.00 hod. do Auly UK na slávnostné otvorenie 101. akademického roka.

 

Program:

11.00 hod. – Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

 

13.30 hod. – Prednášky:

Roman Holec – Univerzita v štáte, štát v univerzite

Sto rokov nie je v dejinách univerzít veľa. Zato v strednej Európe znamenalo jedno storočie dostatok spoločensko-politických zmien a zlomov, aby sa dal demonštrovať protirečivý vzťah štátu ako zriaďovateľa a univerzity ako štátnej inštitúcie. Pokiaľ siaha jej duchovná autonómia? Do akej miery a akými prostriedkami sa ideológia štátu implantuje na pôdu univerzity? Ako sa menia funkcie univerzity v rôznych ideovo-politických podmienkach? Dá sa nájsť prijateľná rovnováha medzi slobodou vedy, požiadavkami na vzdelanie a záujmami štátu? Prednáška sa pokúsi hľadať odpovede na tieto otázky na príklade storočnej histórie Univerzity Komenského, ktorá v malom odzrkadľuje zložitý príbeh strednej Európy v 20. storočí.

Danijela Jerotijevič – Od imatrikulácie k promócii: rituály a ich význam

Významné udalosti individuálneho či skupinového charakteru zvyknú sprevádzať rituály – špecifické, pozornosť pútajúce činnosti, ktoré zahŕňajú kroky, ktoré sa opakujú, môžu byť vykonávané v špecifických podmienkach, niekedy dokonca len osobou, ktorá je na to určená (svadba, krst, ale napríklad i promócie). Prečo ľudia rituály vlastne vykonávajú, a to dokonca už od nepamäti? Prečo i dnes ochotne venujeme svoj čas, energiu a zdroje takýmto aktivitám bez zjavného cieľa? Na to, aké sú funkcie rituálov a prečo sú rituály neodmysliteľnou súčasťou aj vysokoškolského života, sa v prednáške zameria antropologička z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.

Mária Grófová – Ako sa „varí“ história Univerzity Komenského v Bratislave

Ako vyzerá proces vzniku (nielen „papierových“) archívnych dokumentov, ktoré sú dôležitým zdrojom poznania dejín najstaršej slovenskej univerzity? S čím dnes archivári vlastne pracujú? Ako vznikla a čo za unikáty skrýva Zbierka múzejných predmetov Archívu UK, ktorá je akousi „zhmotnenou“ históriou našej jubilujúcej alma mater? O archívnom know-how i pokladoch, ktoré Archív UK skrýva, porozpráva viac jeho vedúca. Záver prednášky bude patriť veselým i vážnym príhodám z praxe.

 

19.00 hod. – Koncert skupiny Tolstoys (určené len študentom UK) *

 

21.00 hod. – Afterpárty v  KC Dunaji (určené len študentom UK) *

 

* Si študent UK a chceš ísť na koncert a afterpárty zadarmo? Stačí sa prihlásiť cez elektronický formulár. Prváci bakalárskeho a doktorského štúdia ho dostanú na svoj univerzitný e-mail dňa 10. 9., ostatní študenti dňa 16. 9.