Slávnostné otvorenie akademického roka

23. septembra 2019 (pondelok), o 11.00 hod., Aula Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Srdečne vás pozývame v pondelok 23. septembra 2019 o 11.00 hod. do Auly UK na slávnostné otvorenie 101. akademického roka.

Súčasťou otvorenia akademického roka bude aj sprievodný program - zaujímavé prednášky a hudobné vystúpenie. Program zverejníme čoskoro.